Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2015 04:40

Lần nữa, lần nữa mãi
Chan chứa người trong tôi
Cứ ứa ra từng giọt
Như mật ong giữa đời!


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014