Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2015 20:49

Câu kinh tụng niệm
Giải thoát trần ai
Câu thơ màu nhiệm
Giải thoát đời tôi!


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014