Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2015 15:06

A -

Trước tết lá mồng năm (5-5)
Bão Quảng Nam chết nhiều người, hại của
Sau tết lá mồng năm
Bão đổ vào đồng bằng Bắc Bộ
Những cánh đồng lúa đang chín đỏ
No đầy mắt mẹ, mắt trâu
Bời bời mưa gió
Mẹ lưng còng lần ra đầu ngõ
Đỡ cháu gồng gánh so vai
Củ khoai, hạt lúa...
Người làng đổ ra đồng như dập lửa
Như vịt mò mồi
Lôi lên những bông thóc
Bông thóc...
Cuộc sống luôn khó nhọc
Mẹ tôi, cháu tôi và mọi người!

B -

Xin không đổ lỗi
cho những bài thơ cũ kỹ mọc rêu
Cuộc sống luôn mới...

Những tình tự giống nhau
Những vui buồn giống nhau
Những trấn lột, áp phe giống nhau
Những trật tự giống nhau...

Làm cằn cỗi
Những tâm hồn
Trong thế giới chợ trời
Có nhiều của dởm!


6-1989

Nguồn: Ngôi sao số phận tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Thanh niên, 1991