Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2015 10:15

Cây cuối mùa sót quả
Lặng lặng mà đung đưa
May chút hương cuối rễ
Thoảng trời mây vẩn vơ!


8-8-2010
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014