Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2015 13:59

Rồi ngày mai
ai sẽ đứng vào
chỗ của anh
Không ai đứng vào chỗ
không phải của mình!


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014