Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2015 21:15

Có bài thơ
Đánh bóng tôi
Có bài thơ
Sẩm tối tôi...

Còn tôi và thơ?...


Tháng 10/2012
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014