Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2015 15:50

Tin ngày 25-3-2002, Đài truyền hình đưa tin các cây sầu riêng bằng phương pháp tiêm đã cứu được cây khỏi bệnh

Cây sầu riêng bệnh nặng được tiêm
Sống tươi lại sai bông trĩu trái
Cây như người - Cây - người nhân ngãi
Kiếp chúng sinh ngăn ngắt trường tồn!


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014