Bài thơ trên là một thông điệp mà tác giả viết để nhắn nhủ với chúng ta. Bài thơ gây nên một trường lực mạnh tạo nên ấn tượng khó phai trong lòng độc giả. Tác giả đã mất 25 năm (1987-2012) để hoàn thành bài thơ ấy, điều đó chứng tỏ kết quả lao động của nhà thơ thật đáng trân trọng, đó cũng chính là sứ mệnh của thi ca vậy, đem đến cho con người món ăn tinh thần bổ ích và đầy tính hướng thiện. Câu "Đừng bảo người tốt là không làm gì hết" khiến cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ để tự hoàn thiện mình.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)