Kinh dinh bốn cõi rạng công lao
Rực rỡ tinh anh bậc thế hào
Điềm tốt huy hoàng khen núi phượng
Tầng không bay bổng biếc hình giao
Biển hồ rộng rãi xênh xang áo
Tinh khí xông lên ngút ngút cao
Vận mở thái bình, vua dạy dỗ
Anh tài đầy rẫy, quẻ Thái mao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)