Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 09/04/2018 14:22, số lượt xem: 232
Những bài thơ cho em. Người bạn đời, người tình thấu hiểu nổi niềm của anh dành cho tình yêu, cho quê, cho đất nước.