Thế là sắp tới tháng Giêng
Vô tư tấm lịch chẳng quên ngày nào
Ngõ quen sẽ trổ hoa đào
Lá dong xanh mướt trảy vào phố đông
Còn thơm hương lúa trên đồng
Mạ non dường đã ngóng trông xá bừa...

Tháng Giêng có tự ngàn xưa
Sao tôi vẫn đợi vẫn chờ tháng Giêng?
Góc tường đón một vạch thêm
Áo đơn ngắn lại gợi niềm chi đây?
Miên man tháng tháng ngày ngày
Tháng Giêng chăng một sợi dây vô hình
Bước qua mình vẫn là mình
Mà như khác lắm, mà thành nhớn nhao!
Tháng Giêng dựng một cổng chào
Tôi từ thơ ấu thoắt vào hoa niên...

Địa cầu sinh nhật tháng Giêng
Thảo nào nhân loại trăm miền reo vui
Hoa xinh nhân triệu nụ cười
Tôi cầm hy vọng đi mời tháng Giêng...


Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992