Lúc mặc áo trắng
Lúc mặc áo xanh
Lúc choàng áo trắng
Thay dạng đổi hình

Buổi sáng bên Đoài
Chiều về bên Đông
Bạn cùng ngọn gió
Tháng ngày thong dong...

Là con của nước
Đi học trên trời
Bỗng dưng nhớ mẹ
Liền rơi... rơi... rơi.


8-1976

Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992