Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm
Trong tình yêu nhanh chậm nghĩa gì đâu
Chỉ tiếc phút hững hờ khi say đắm
Tiếc chưa hết mình những lúc cho nhau.

Anh là người biết đợi
Đợi hết mùa xuân khi hoa đã lìa cành
Đợi thêm mùa hè qua cơn nông nổi
Biết heo may về sẽ nắng hanh.

Lửa phượng tắt, sen hồ tàn hết
Thì còn đây hoa sữa chín trên cành
Với hoa sữa có điều gì phải tiếc
Em - mùa thu nguyên vẹn ở trong anh…