悼敬妃其四

汝壽雖微福自長,
人傳福澤阮宮香。
拋斯金玉盈雙篋,
留此兒孫滿一堂。
對景幾回含別淚,
憐才一世動衷腸。
今憑妙法空王力,
薦拔幽魂達上方。

 

Điệu Kính phi kỳ 4

Nhữ thọ tuy vi, phúc tự trường,
Nhân truyền phúc trạch Nguyễn cung hương.
Phao tư kim ngọc doanh song khiếp,
Lưu thử nhi tôn mãn nhất đường.
Đối cảnh kỷ hồi hàm biệt lệ,
Liên tài nhất thế động trung trường.
Kim bằng diệu pháp không vương lực,
Tiến bạt u hồn đạt thượng phương.

 

Dịch nghĩa

Nàng thọ tuy ngắn, phúc lại dài,
Người truyền rằng phúc trạch trong cung Nguyễn toả hương.
Ném đi vàng ngọc tràn hai tráp,
Lưu lại cho con cháu đầy một nhà.
Đối cảnh bao lần ngăn nước mắt,
Thương tài một kiếp khiến lòng đau.
Nay nhờ diệu pháp không vương lực,
Đưa u hồn đến chốn Tây phương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Thị Mai Hương

Nàng thọ chẳng bao phúc vẫn dài
Nguyễn cung đức hạnh ngát hương ai
Bỏ đi vàng ngọc đầy hai tráp
Để đức cháu con đến vạn đời
Đối cảnh bao phen cầm giọt lệ
Tiếc thương đứt ruột kiếp anh tài
Vương quyền chẳng sánh bằng mầu nhiệm
Siêu độ vong linh cõi Phật đài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tuổi thọ ngắn thôi phúc lại dài
Phúc lưu cung Nguyễn ngát hương trời
Quăng đi vàng ngọc đầy hai tráp,
Để lại cháu con nối vạn đời,
Đối cảnh đòi phen cầm giọt lệ
Thương tài một kiếp động lòng ai
Nhờ phép Như Lai mầu nhiệm ấy
U hồn siêu độ thoát luân hồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nàng thọ không lâu, phúc lại dài,
Nguyễn cung phúc trạch toả hương đài.
Ném đi vàng ngọc tràn hai tráp,
Lưu lại cháu con đầy một nhà.
Đối cảnh bao lần ngăn nước mắt,
Đau lòng thương tiếc một người tài.
Nay nhờ diệu pháp không vương lực,
Siêu độ u hồn cõi Phật đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời