Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2015 15:14

Sơn mình, vẽ mặt thổi kèn
Ngồi bên bờ vịnh xin tiền khách qua
Chủ nhân châu Úc đây à?
Xem ra thực chất họ là zoo nhân
Mua vui, bán lạ độ thân
Văn minh, tiến bộ có ngần ấy sao?


Sidney 16-11-05
Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009