Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2015 15:17

Lang thang xứ lạ đất người
Tìm xem cuộc sống, biển trời Úc châu
Người ta hạnh phúc, sang giàu
Sao mình nghèo khó, cơ cầu mãi thôi?
Hỡi ai yêu nước, thuơng nòi
Chớ vin vào cớ một thời chiến chinh!


Sidney 16-11-05
Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009