Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2015 07:44

Ai người Hà Nội ra đi
Về thăm lại chốn kinh kỳ Tràng An
Cưỡi rùa đủng đỉnh, thanh nhàn
Tinh hoa đất nước xếp hàng nơi đây
Gác Khuê Văn vắng thế này
Văn nhân, thi sĩ dạn dày nắng mưa
Xi măng lát mặt Tháp Rùa
Thềm rêu lát đá, cột chùa bê tông
Bên hồ tháp lệch, bút cong
Phố không phép tắc, đường không có lề
Nhà hàng, khách sạn, cà phê
Mọc lên lấn hết các nghề tài hoa
Xập xình nhạc rock quán bar
Át chuông Trấn Vũ, nghẹn gà Thọ Xương
Biển đèn sáng thấu đêm trường
Tan mây Trúc Bạch, rạn gương Tây Hồ
Nghi Tàm đào héo, quất khô
Nhật Tân, Quảng Bá lô nhô vuông tròn

Tràng An thể phách mãi còn
Tinh anh đừng thác, bảo tồn thuần phong


Hè 1995

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009