Bố tôi hồi còn sống
Ước ao có một ngày
Cuộc chiến tranh kết thúc
Đi du ngoạn đó đây

Nhưng ông chờ đợi mãi
Bom đạn chẳng ngừng rơi
Ngày một thêm khốc liệt
Chỉ còn biết lạy trời!

Rồi chiến tranh cũng kết
Bom đạn cũng ngừng rơi
Bố tôi về với Phật
Trước đó một năm thôi

Nay có dịp du lịch
Sang Châu Úc xa xôi
Nghĩ tới bố thuơng lắm
Nước mắt không ngừng rơi!


20-11-05

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009