Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2015 14:30

Tặng Hoa hậu Việt Nam

Nếu em nhập vai Thị Mầu
Táo sân đình tự rụng vào bàn tay
Miếng trầu cánh phượng biết bay
"Cau non tiện chũm" làm say tượng chùa
Oản thơm xôi nõn, nếp mùa
Sư trông thấy oản sững sờ rơi hương
Ca đưa lối, nhạc dẫn đường
Bao nhiêu con mắt vấn vương Thị Mầu
Dẫu lòng nguội lạnh tới đâu
Kính Tâm tiểu gái dập đầu: không oan
Chàng Nô dan díu cùng nàng
Thú tội với làng nhận vợ, nhận con

Tôi xem ruột héo gan mòn
Sao em không diễn lúc còn trẻ trai


Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009