Bên anh một đêm giông bão
Gió mưa theo em suốt đời
Mưa gió lâu rồi cũng dịu
Sao lòng giông bão không nguôi


2002

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009