Tình yêu như thể CHIẾC GHIM
Cho hai TỜ GIẤY ôm ghìm lấy nhau
Anh như sặc sỡ BÚT MÀU
VIẾT vào em - mối tình đầu trắng tinh
Rồi ai - BÚT XOÁ bạc tình
Giập vùi CON CHỮ khắp mình vết thương
Em như LỌ MỰC chân phương
Thân trao NGÒI BÚT, tình trường đắm say
Vì ai mà KHỐI MỰC đầy
Hoá thân DÒNG CHỮ đến ngày cạn khô?