Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2018 21:20

Tặng bạn có con gái lấy chồng Úc

Hạnh phúc một đôi, lương duyên nối hai bờ lục địa
Đoàn viên hai họ, tình nghĩa xuyên muôn dặm đại dương


Nguồn: Câu đối (sáng tác và dịch thuật), Nguyễn Hữu Thăng, NXB Hội nhà văn, 2018