Ao xưa, nay lấp đi rồi
Lấp bao kỷ niệm một thời ấu thơ:
Soi gương duyên dáng tre bờ
Gái quê giặt áo ngẩn ngơ ngắm mình
Sóng vờn đùa giỡn bèo xanh
Hồn nhiên cá lượn quanh quanh chân người
Trẻ ôm cây chuối tập bơi
Nước vui nhảy nhót, tiếng cười dậy ao
Ếch kêu mừng trận mưa rào
Đàn bong bóng nổi đón chào hè sang…
Nay còn đâu bóng ao làng
Đồng tiền khai tử, nhà hàng cưỡi lên
Đỏ xanh nhoang nhoáng ánh đèn
Nhạc Tây chát chúa thâu đêm, suốt ngày
Ao làng khuất vắng bấy nay
Bâng khuâng nỗi nhớ dâng đầy trong tôi.


2/4/2016