Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 10/07/2014 05:53 bởi Vanachi
Trường ca "Vạn lý Trường Sơn", NXB Quân đội nhân dân, 2009.