Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2009 12:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:23

Kêu sớm, kêu chiều, kêu cả hoàng hôn
Kêu bồ đề xanh, kêu tượng đài trắng
Kêu buốt lá kim trên cây mọc thẳng
Tiếng kêu nhức nhức Trường Sơn

Ve kêu mất - còn
Tiếng kèn chiêu tập
Ve kêu mỏi mòn
Nhắc thời máu ứa

"Về chưa… về chưa?"
"Về chưa… về chưa?"
Cũng đành nhắc lại
Với mồ không tên và mộ có tên

"Về chưa… về chưa?"
Cũng đành nhắc mãi
Gọi hồn rừng sâu thăm thẳm lạnh lùng

Nén hương cháy lên thành đuốc bùng bùng
Ve kêu như lửa trùng trùng ngọn sông…


Nguồn: Trường Sơn - đường khát vọng, NXB Chính trị quốc gia, 2009