11.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/11/2015 00:24 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Hữu Hồng Minh sinh năm 1972 tại Đà Nẵng, nguyên quán Quảng Bình. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Báo chí của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Giọng nói mơ hồ (thơ, 1999)
- Tháo đáy (tập truyện, 2000)
- Chất trụ (thơ, 2002)
- Vỉa từ (thơ, 2003)
- Ổ thiên đường (tập truyện, 2011)

Giải thưởng:
- Giải thưởng về thơ và truyện ngắn của các các báo, tạp chí: Tiền phong (1990), Tuổi trẻ (1996), Sông Hương (2003)

 

Tuyển tập chung