Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 16:07

Sịch vừa trong cửa bước chân ra,
Trông thấy người đâu đứng thướt tha.
Hỏi mới biết là cô tiểu trẻ,
Gửi về bạch với mụ sư già:
Tội gì vương lấy dây oan ấy,
Đã chắc vo tròn quả phúc a?
Thôi chớ ăn chay nằm mộng nữa!
Gì hơn “tu chợ” với “tu nhà”!


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 56