Ấu ai hình thể rất hom hem,
Chân giả chắp vào chống đỡ thêm.
Gối mỏi, gân chùng, tai nghễnh ngãng,
Răng long, tóc bạc, mắt kèm nhèm.
Nói thời hổn hển, ăn thời nghẹn,
Đi cũng lừ thừ đứng cũng rên.
Trông thấy cảnh già mà chán chuyện,
Già không đới tật cũng là tiên.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 57