Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 16:04

Kinh kinh, sách sách nghĩ mà rờm!
Tốn bấc, hao dầu, chỉ hại cơm.
Miệng đọc, tai nghe, lòng chẳng nghĩ,
Trông trên mắt Phật vẫn đương lườm.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 56