Nguyễn Hồi Thủ tên thật là Nguyễn Khôi Minh. Ông sinh năm 1949 tại Bắc Ninh, định cư tại Pháp. Thơ văn và các tác phẩm dịch thuật của của ông được đăng rất nhiều trên các trang mạng như Hợp lưu (Mỹ), Chim Việt cành Nam (Pháp) và được nhiều người yêu chuộng.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Chợt nhớ (tập thơ)
- Tiếng kêu thương (tập thơ)
- Ông thợ giày và cô con gái (dịch phẩm từ nguyên bản tiếng Trung của Cao Hành Kiện)

Dịch phẩm:
- Quả đất quê hương (từ tiếng Pháp của Anne Brigitte Kern, Edgar Morin, NXB Lao động, 2008)