Xin tha thứ cho chúng tôi
Những kẻ đã có một tâm hồn
Còn đau xót trong cuộc đời phẳng lặng

Xin tha thứ cho chúng tôi
Những kẻ vẫn còn một tấm lòng
Khi bụng thường căng rượu thịt

Xin tha thứ cho chúng tôi
Những kẻ còn mãi một con tim
Đập ngoài cuộc sống những ngày thường

Xin tha thứ cho chúng tôi
Những kẻ
Gọi là sống tự do
Nhưng đầu óc đầy gông cùm, xiềng xích

Xin tha thứ cho chúng tôi
Những kẻ đã có một tuổi trẻ
Đầy sương mù
Một tuổi thơ
Đầy nước mắt
Mà vẫn còn trong hồn bao ước mơ
Mà vẫn còn trong lòng bao hy vọng
Mà vẫn còn trong tim một tình yêu cháy bỏng

Xin tha thứ cho chúng tôi
Những tội chúng tôi không hề có
Nếu nợ đời chỉ có áo cơm.