Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:39

Trước bậc thềm Đền Giếng đã dựng lên
Bức phù điêu khắc ghi lời của Bác
Lời của Bác cháu con xin khắc tạc
Góc bể chân trời luôn có Bác trong tim

Trước bậc thềm trưa ấy, gió cũng im
Chim cũng ngừng lời, hoa cũng khác
Bác đang ở trước Đền, vây quanh Bác
Hướng về Người cây lá cũng rưng rưng

Những người lính Đại Đoàn quân Tiên phong
Áo còn lấm bụi đường, mùi thuốc súng
Trước cửa Đền lắng nghe lời Bác dặn
Nhận trách nhiệm về mình như Bác trước Tổ tiên

Suốt những nghìn năm giặc giã triền miên
Xương máu lát đường lên Nghĩa Lĩnh
Nhận trách nhiệm về mình như bao nhiêu người lính
Bác nhắc cháu con cũng là tự nhắc mình:
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Lời của Bác cũng là lời Vua Hùng thầm nhắc
Chúng con xin ghi xương khắc cốt
Bia đá tạc lời Người cho chúng con thêm ý thức
Như Bác trước Tổ tiên nhận trách nhiệm về mình.


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017