Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy quả táo để làm gì
Trên bàn tiệc ê hề… ai có biết
Đây nước Pháp đâu phải là Đất Việt
Bác Hồ lấy quả táo để làm gì?

Lấy quả táo để làm gì giữa tráng lệ Pa ri
Bao ánh mắt cùng đổ dồn về Bác
Quốc thể sẽ ra sao? Đây lại là nước Pháp
Com lê và nước hoa?!

Từ bàn tiệc bước ra
Cầm quả táo Bác đưa cho cháu bé
Trên bàn tiệc ê hề… ai để ý
Cháu bé nhìn quả táo từ xa!?

Com lê và nước hoa
Đã nghĩ ngợi điều gì và điều gì đã làm cho mở mắt
Quả táo Bác đưa cho cháu bé ngày nào thơm ngào ngạt
Đã nở thành cây táo, những mùa hoa…


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017