Phi Đen
Cả thế giới sững sờ khi nghe tin ông mất
Hiến cả máu của mình cho Việt Nam còn rưng rưng nước mắt
Tôi biết làm gì trong giây phút tiễn đưa ông

Nghĩ về ông sao ta cứ quặn lòng
Những năm tháng Cu Ba bị bao vây cấm vận
Ông nằm xuống trời Cu Ba đầy nắng
Mưa thành dòng nước mắt khắp năm châu

Cả năm châu lặng lẽ cúi đầu
Trong giây phút đau thương tôi lại nhớ những lần ông gặp Bác
Hiến cả máu của mình cho Việt Nam còn rưng rưng nước mắt
Ông cũng như Võ Nguyên Giáp ở Điện Biên

Phi Đen! Phi Đen…
Tôi hay nghĩ về ông như nghĩ về Bác Hồ và Tướng Giáp
Nghĩ về một quả tim đập vì bao người khác
Nghĩ về một mặt trời mọc ở cả hai phía Đông – Tây?!


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017