Kính tặng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ
Biết sẽ chẳng thể nào khắc tạc được chân dung
Những việc Bác làm
Những điều Bác nghĩ
Bác vĩ đại cao sang mà vô cùng giản dị
Chúng con tạc chân dung Người trong quả tim

Từ trong những quả tim chung nhịp đập, niềm tin
Chân dung Bác được dựng lên
Và 6 điều Bác dạy
Cho chúng con soi vào để thấy
Mình đã làm được gì như Bác từng mong…

Biết là sẽ chẳng thể nào khắc tạc được chân dung
Chúng con tạc chân dung Người trong ý thức
Làm thật tốt 6 điều răn của Bác
Trong mỗi quả tim luôn khắc tạc lời Người

Trang trọng uy nghiêm Bác đang đứng giữa trời
Trong khuôn viên Công an miền Đất Tổ
Chân dung Bác được dựng lên như một lời nhắc nhở
Đâu những quả tim chung nhịp đập Bác Hồ?!


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017