21 tuổi Bác xuống tàu tìm đường đi cứu nước
21 tuổi chúng ta còn xin mẹ từng đồng
Thế kỷ XX đầy mưa gió bão bùng
Tuổi trẻ của Người giữa lênh đênh biển cả
Không có la bàn tự định hướng mà đi
21 tuổi Người mặt trời, bông sen thắm, pha lê
21 tuổi chúng ta còn đợi cho bú mớm
Thế kỷ XX con tàu Người định hướng
Đã cập bến bờ mơ ước nghìn năm
21 tuổi chúng ta không thể cứ nằm
Cứ đợi gió như cây buồm gãy cánh
21 tuổi Bác là niềm tự hào kiêu hãnh
21 tuổi chúng ta còn xin mẹ từng đồng
21 tuổi của Người ta có nhớ hay không
Không xấu hổ chúng ta không lớn được.