Dưới mái hiên nhành phong lan toả hương thơm ngát cả nhà sàn
Bác Hồ và Bác Tôn đang trao đổi về tình hình chiến sự Miền Nam
Hình như suốt cả đêm qua Bác Hồ và Bác Tôn không ngủ
Có nhà sư tự thiêu trên đường phố Sài Gòn
Cái đường phố mà mấy chục năm trước Bác Hồ đã vội vã đi qua để
xuống bến Nhà Rồng
Bác Tôn cũng vội vã đi qua để tìm đường lên chiến khu Việt Bắc
Đường phố ấy hôm nay đã thuộc về Lầu Năm Góc
Nhà sư tự thiêu quay mặt hướng Ba Đình

Dưới mái hiên nhành phong lan toả hương thơm ngát cả nhà sàn
Ngôi nhà cũng như là chùa Phật
Bác Hồ và Bác Tôn hai người như anh em ruột thịt
Lòng lúc nào cũng như lửa đốt – Sài Gòn
Sài Gòn trong giấc ngủ, bữa ăn
Bao nhiêu năm hai người cùng nhau lo việc nước
Canh cánh một nỗi đau không biết đến bao giờ thì Bắc- Nam thống nhất

Lửa đã cháy cả chùa, cả Phật
Trong đuốc lửa tự thiêu dựng một thành đồng
Bác Hồ và Bác Tôn lấy khăn lau nước mắt
Cả miền Bắc đêm qua thức trắng ở Sài Gòn
Thức trắng cùng Bác Hồ, Bác Tôn

Lời Nam mô không cứu nổi nước non
Phật cũng phải tự thiêu để cho cả Sài Gòn mở mắt
Nhành phong lan dưới mái hiên nhà sàn rung lên từng chập
Bác Hồ và Bác Tôn vừa quyết định điều gì trong cuộc họp
Mà cả Toà Đại sứ Mỹ rung lên!

Trên đường phố Sài Gòn nghìn tay Phật mang lửa của nhà sư
đến mọi trái tim
Lửa của nhà sư thành lẽ sống
Còn ở dưới mái hiên trước cửa nhà sàn nơi Bác Hồ và Bác Tôn
vừa mới đỡ nhành phong lan khỏi gục xuống
Chiếc khăn tay như một lá cờ
Thức tỉnh tiếng Nam mô!?


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017