Bác đẩy về phía tôi cốc nước nóng trên bàn
Trời đang nắng chang chang, nước bỏng làm sao uống
Tôi luống cuống nhìn Người và cúi xuống

- Bác khuyên chú hãy nguội đi khi nóng
Như cốc nước mát đây, chú đang thích chứ gì
Hoà nhã với mọi người vẫn dễ tiếp thu hơn.

Lời Bác dạy hôm nào đã cho tôi lớn khôn
Mỗi khi nóng nảy
Tôi lại thấy
Hai cốc nước Bác Hồ đặt trước mặt hiện lên.


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017