Quay về hướng mặt trời cả lúc đêm, lúc mưa, lúc không có mặt trời
hoa Hướng dương không bao giờ đổi hướng
sắt đá niềm tin tưởng

Quay về hướng mặt trời những bông hoa nhìn lên, không bao giờ nhìn xuống
tự cho mình là mặt trời của đêm
sắt đá niềm kiêu hãnh tự do trong khuôn phép

Quay về hướng mặt trời những bông hoa tự khen mình đẹp
nở ra như con gái đương thì
như lẽ phải

Quay về hướng mặt trời nên chẳng dám quay đi, chẳng bao giờ quay lại
chỉ đến khi rũ xuống héo tàn
trong phũ phàng gục mặt
hoa mới biết dưới chân mình bao lá cỏ xanh non
xanh cả hướng mặt trời không mọc
hoa mới biết có bao loài hoa khác
không quay hướng mặt trời vẫn nở đẹp về đêm

Biết thế mà không hiểu tại sao những bông hoa Hướng dương vẫn cứ bị kiếp trước thôi miên
sắt đá niềm tin tưởng
quay về hướng mặt trời cả lúc đêm, lúc mưa, lúc không có mặt trời.