Vẫn con cá những chiều nào
Vỗ tay Bác gọi cá vào cá ăn
Cá tư lự, cá tung tăng
Biết đâu Bác những đêm trăng một mình

Ao sâu ở giữa Ba Đình
Cá bơi có bạn, một mình Bác thôi
Thương Người, cá nổi lên bơi
Cá vui cho buổi chiều vơi nỗi buồn

Ao nhà, cá của muôn phương
Vẫn con cá ở suối nguồn LêNin
Vẫn con cá ngước lên nhìn
Vẫn con cá lặn xuống tìm vầng trăng

Chiều chiều gọi cá lên ăn
Nhìn con cá lội tung tăng nhớ Người…


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017