Mặc quân phục hải quân, cùng hải quân lướt sóng
Bác như bao thuỷ thủ trên tàu
Gió như là bàn tay các cháu vuốt chòm râu
Biển dưới thân tàu im tiếng sóng

Giơ ống kính dõi chân trời xa thẳm
Đảo hiện lên những cánh hải âu
Đang bay cùng với những chú bồ câu
Trường Sa đấy, có nhìn về phía Bác

Biển lung linh như ai vừa dát bạc
Đàn cá bơi theo Bác dưới thân tàu
Từ Bến cảng Nhà Rồng Bác đi khắp năm châu
Nhìn Bác đứng trên tàu tôi lại nhớ…

Thả vòng hoa cho những người cảm tử
Đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn còn đây
Đứng bên Người, bao thuỷ thủ hôm nay
Là con cháu của những người thuỷ thủ…

Biển dưới chân như không còn sóng dữ
Chúng tôi vững tâm hơn khi có Bác trên tàu


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017