Bác Hồ ôm gié lúa vào lòng
Gié lúa vừa gặt xong còn lấm lem bùn đất
Sợ bùn đất làm lấm lem áo Bác
Cuống quýt cả lên mấy vị đi cùng: - Xin để cháu đỡ cho!
Lúc ấy rất nhiều nông dân đang đứng quanh
Bác Hồ
Bác chỉ vào một người chỉ còn hở mỗi hai con mắt:
- Vậy các chú tính thế nào với chiếc áo của chú này
đầy bùn đất lấm lem?
Câu nói chỉ giản dị thế thôi mà nuôi bao tâm hồn
lớn lên
Cho ta hiểu vì sao Người trở nên vĩ đại
Câu nói chỉ giản dị thế thôi mà mỗi khi nghĩ lại
Ta không khỏi giật mình cho đâu đó hôm nay?