Trưa Đền Hùng, trưa Đền Hùng
Dừng chân dưới bóng cây rừng vắng teo
Dân còn đói, nước còn nghèo
Muối vừng cơm nắm mang theo bao lần
Sáng nay thăm ruộng lội đồng
Đi từ gà gáy ai không hạt nào
Trưa nay đứt bữa đồng bào
Ở đâu, chỗ những mâm cao cỗ đầy
Bác ngồi ăn dưới bóng cây
Như Vua Hùng mới đi cày về xong
Lại như là một lão nông
Chiều còn cấy tiếp ngồi ăn tại bờ
Có như đâu đó bây giờ
Khách chưa đến đã reo hò mổ trâu
Sơn hào hải vị đãi nhau
Tiền chùa ai xót ai đau tiền chùa
Nghĩ gì đến bữa ăn trưa
Muối vừng cơm nắm ngày xưa Bác mời
Nắm cơm đã cắt ra rồi
Tay còn gói lại và Người lại đi…


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017