Ngày Bác về Đền Hùng tôi vẫn chưa sinh
Lớn đi học mới biết mình hay quên sử
Tôi đã dán trên tường dòng chữ:
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích…”

Bác đã nói câu này trên đường ra chiến dịch
Trưa Đền Hùng năm ấy khói hương xưa:
Dựng nước là Vua
Mất nước cũng là Vua
Nếu không biết giữ gìn, không biết sử
Đêm ngồi học nhìn lên dòng chữ
Lại nhớ Đền Hùng
Và lời Bác trước đoàn quân
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Nước của những người biết trồng tre mà đánh giặc
Nước của những người không bao giờ chịu khuất
Không biết sử ta sẽ là một sai lầm
Còn sai lầm hơn bất cứ sai lầm nào khác

Lớn lên làm người lính Cụ Hồ, làm người dân Đất Việt
Những dòng chữ trên tường của một thời đi học
Đã khắc vào tim
Bao điều có thể quên
Không thể quên ngọn nguồn gốc tích
“Dân ta phải biết sử ta…”
Không biết sử ta dễ lai căng mất gốc
Không biết sử ta không biết gì về giống nòi dân tộc
Làm sao mà hiểu được các Vua Hùng
Hiểu được Bác, lời dặn dò trưa ấy…


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017