Dâm Đàm làn nước xanh rờn rợn,
Tây Việt xưa đây, đúng vậy mà.
Trăng sáng, khí đêm tài tình nhỉ,
Gió không, cỏ động nhiệm màu ha?
Hành cung cổ thụ cây che khuất,
Chùa cổ chày kình tiếng vọng ra.
Từng đã cá ngao, câu mặt sóng,
Đến làm ngư phủ, nhẽ không à?


16/03/2024