Rừng cao su vàng vọt
Chim hót lá bay bay
Cảnh khiến tôi ngất ngây
Như thiên đường dưới đất.

Gió thổi mưa lất phất
Từng khắc chậm trôi qua
Con đường uốn trong mắt
Chớp tắt lửa lá vàng.

Khung trời ôi huy hoàng
Ngút ngàn màu ấm áp
Mưa chạm da bỏng rát
Sao thấy mát cõi lòng.

Tôi ở đây ở đâu
Lời lẽ xếp thành xâu
Cái lạnh trong giây lát
Hay là trái tim đau?

12/3/2021, Phước Long