Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 12/09/2007 16:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 31/05/2008 06:36

Cam, Tốc ra thăm gốc hải đường,
Hái hoa về để kết làm tràng.
Những cành với nhánh đừng vin nặng,
Mấy đoá còn xanh chớ bẻ quàng.
Xong, lại tây hiên tìm liễn xạ,
Rồi sang thư viện lấy bình hương.
Mà về cho chóng, đừng thơ thẩn,
Kẻo lại rằng chưa dặn kỹ càng.


Trần Trọng Kim phiên âm từ chữ Nôm.

Nguồn:
1. Việt thi do dịch giả chuyển ngữ, NXB Tân Việt, 1949
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
3. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 42