25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Phụng Hà vào 04/04/2012 23:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/03/2017 00:15

宮怨題辭

無端月老怨紅顏,
寂寞空閨寶篆殘。
半枕沮蛩吟夜永,
滿窗涼月鎖春寒。
愁挑殘燭憐孤影,
懶對菱花理佩環。
一片幽情難盡壞,
漫揮清淚哭珠闌。

 

Cung oán đề từ

Vô đoan Nguyệt Lão oán hồng nhan,
Tịch mịch không khuê bảo triện tàn.
Bán chẩm thư cùng ngâm dạ vĩnh,
Mãn song lương nguyệt toả xuân hàn.
Sầu khiêu tàn chúc liên cô ảnh,
Lãn đối lăng hoa lý bội hoàn.
Nhất phiến u tình nan tận hoại,
Mạn huy thanh lệ khốc châu lan.


Bài từ này đề ở đầu sách Cung oán ngâm khúc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Nguyệt lão ghen chi khách má hồng,
Triện tàn vắng vẻ chốn phòng không.
Canh khuya nửa gối trùng eo óc,
Xuân khoá đầy song nguyệt lạnh lùng.
Buồn gợi đèn tàn soi bóng dáng,
Biếng soi gương sáng sửa bông vòng.
Mảnh tình u uất khôn bày tỏ,
Vẩy khắp câu lơn giọt lệ trong.


Sách Hương vườn cũ (Quách Tấn), Việt thi (Trần Trọng Kim) chép đây là một bài thơ khuyết danh.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đưa bản chữ Hán để tham khảo

Cung oán đề từ

Vô đoan Nguyệt Lão oán hồng nhan,
Tịch mịch không khuê bảo triện tàn.
Bán chẩm thư cùng ngâm dạ vĩnh,
Mãn song lương nguyệt toả xuân hàn.
Sầu khiêu tàn chúc liên cô ảnh,
Lãn đối lăng hoa lý bội hoàn.
Nhất phiến u tình nan tận hoại,
Mạn huy thanh lệ khốc châu lan.

宮 怨 題 詞
無 端 月 老 怨 紅 顏
寂 寞 空 閨 寶 篆 殘
半 枕 沮 蛩 吟 夜 永
滿 窗 涼 月 鎖 春 寒
愁 挑 殘 燭 連 孤 影
懶 對 菱 花 理 佩 環
一 片 幽 情 難 盡 壞
漫 揮 清 淚 哭 珠 闌

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ông tơ vô cớ ghét hồng nhan
Tịch mịch phòng không hương khói tàn
Nửa gối dế sầu đêm rả rích
Đầy song trăng lạnh khoá xuân hàn
Sầu khơi đèn lụi thương đơn bóng
Lười đối gương soi sửa ngọc vàng
Một mảnh u tình sao dứt được
Đầm đìa nước mắt giọt châu tan.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bỗng dưng Nguyệt Lão ghen má hồng,
Hương tàn tịch mịch chốn phòng không.
Đêm buồn nửa gối trùng rả rích,
Nguyệt toả đầy song xuân lạnh lùng.
Buồn gợi đèn tàn thương một bóng,
Bóng soi gương sáng sửa ngọc vàng.
Khôn dứt mảnh tình u uất được,
Đầm đìa nước mắt giọt châu tràn.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Nguyệt Lão không đâu giận má hồng
Khói hương tàn lặng chốn phòng khômg
Canh khuya dế rúc buồn bên gối
Trăng lạnh đầy song khoá vẻ xuân
Tim nến tàn khêu sầu lẻ bóng
Gương soi lười đối chỉnh đôi bông
Tình hờ một mảnh khôn buông bỏ
lệ ứa tràn mi chảy nối giòng

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời