Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2008 01:58

Khải vận mừng trên có Thánh quân,
Tiếc thay niên thiếu dự lương thần.
Tại triều ấy những ai Y, Lã,
Cửa khổn thời nào sức Phủ, Thân.
Uốn lưỡi trước sân hươu trỏ ngựa.
Quấy dơ trong nước giặc là (?) dân.
Muốn nên thịnh trị như Nghiêu, Thuấn,
Ắt chẳng gì hơn dụng Đức, Nhân.Bài thơ được chép trong "Gia phả họ Nguyễn Gia" (Liễu Ngạn, Thuận Thành, Hà Bắc).

Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 2/1995