Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2008 02:01

Vâng lệnh hai lần trấn Nghệ An,
Nhàn du tập phúc cảnh Linh San.
Bốn bề ngất thắm non nương tục,
Một vũng lồng xanh nước rửa oan.
Gió cuốn hương nghê lồng bảo toạ,
Trăng soi gương thỏ giãi thiền quan.
Từ bi cảnh ấy thênh thênh rộng,
Bút hứng nhường bao mặc thế gian.


Bài thơ được chép trong "Gia phả họ Nguyễn Gia" (Liễu Ngạn, Thuận Thành, Hà Bắc).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]